Om Ås Kunstforening

Ås Kunstforenings formål er å arbeide for økt kunnskap om og forståelse avbildende kunst og kunsthåndverk. Formålet søkes oppnådd bl.a. ved
1. Utstillinger
2. Foredrag
3. Omvisning på utstillinger under sakkyndig ledelse
4. Studieaktiviteter
5. Innkjøp av kunst og kunsthåndverk
6. Samarbeid med andre organisasjoner med lignende formål

Medlemskontingenten i Ås Kunstforening er kr. 250 (gjelder 2019).
For studenter er medlemskontingenten kr. 100.
Ønsker du å melde deg inn i Ås Kunstforening, kan du gjøre det her.

Ønsker du å leie Kulturhuset D6, send epost til Severin Woxholt (severin.woxholtt.no@gmail.com).

Styret i Ås Kunstforening 2019
Vera Krogh, leder
Tore Johan Birkeland, kasserer
Ingjerd Aarseth, styremedlem (Kunstnerisk Råd)
Henriette Sonne , styremedlem (Kunstnerisk Råd)
Tone Vik, styremedlem
Odd Vangen, styremedlem
Øyvind Ødegård, styremedlem
Per Henrik Strand, styremedlem
Anne Kristine Bratberg, varamedlem
Morten Larsen, varamedlem

Utstillingskomité
Odd Vangen, leder
Øyvind Ødegård
Berit Frydenlund
Elin Nes

Revisor
Dag Guttormsen

Valgkomité 
Ellen Eikenes
David Stenmarck