Om Ås Kunstforening

Ås Kunstforening
Formålet til Ås kunstforening er å arbeide for kunnskap om og forståelse av visuell kunst, kunsthåndverk og beslektede uttrykksformer. Foreningen skal bidra til å synliggjøre kunst og kunstuttrykk som del av kulturen i Ås, samt være en rådgivende part for Ås kommune i kunst- og kulturpolitiske saker.

Formålet søkes oppnådd bl.a. ved

  1. Utstillinger og aktiviteter i forbindelse med disse
  2. Foredrag og annen formidling av kunst
  3. Synliggjøring av aktivitetene til foreningen
  4. Omvisning på utstillinger under sakkyndig ledelse
  5. Kurs- og studieaktiviteter
  6. Innkjøp av kunst og kunsthåndverk
  7. Samarbeid med andre organisasjoner med liknende formål

Medlemskontingent (2023)
Ordinært medlem kr. 250,-
Familiemedlemmer kr 100,-
Studenter kr. 100,-
Ønsker du å melde deg inn i Ås Kunstforening, kan du gjøre det her.

Styret i Ås Kunstforening 2023/24
Knut Werner Lindeberg Alsén, leder
Dan Aamlid, nestleder og kasserer
Britt Knoff
Kirsten Wiik
Lars Hopland
Sigrid Elisabeth Lier
Anne Kristine Bratberg, varamedlem
Irene Olaussen, varamedlem

Kunstnerisk råd
Britt Knoff ( leder)
Kirsten Wiik

Utstillingskomité
Lars Hopland (leder)
Lars Mork Sandsengen
Helene Kieding (frivillig)

Kommunikasjon
Knut Werner Lindeberg Alsén (leder)
Birger Eikenes (frivillig)

Kurs
Sigrid Lier

Andre aktiviteter
Anne Kristine Bratberg

Revisor
Dag Guttormsen

Valgkomité 
Svein Rindal
Erik Waagaarderik

Klikk her og last ned vedtekter for Ås kunstforening 2021