Om Ås Kunstforening

Ås Kunstforenings formål er å arbeide for økt kunnskap om og forståelse av bildende kunst og kunsthåndverk. Formålet søkes oppnådd bl.a. ved
1. Utstillinger
2. Foredrag
3. Omvisning på utstillinger under sakkyndig ledelse
4. Studieaktiviteter
5. Innkjøp av kunst og kunsthåndverk
6. Samarbeid med andre organisasjoner med lignende formål

Medlemskontingenten i Ås Kunstforening er kr. 250 (gjelder 2020).
For studenter er medlemskontingenten kr. 100.
Ønsker du å melde deg inn i Ås Kunstforening, kan du gjøre det her.

Ønsker du å leie Kulturhuset D6, send epost til Severin Woxholt (severin.woxholtt.no@gmail.com).

Styret i Ås Kunstforening 2020
Odd Vangen, leder
Tore Johan Birkeland, kasserer
Ingjerd Aarseth, styremedlem
Bjørg Deraas , styremedlem
Jorunn Heggdal, styremedlem
Øyvind Ødegård, styremedlem
Berit Frydenlund, styremedlem
Knut Werner Lindeberg Alsén, styremedlem
Sigrid Lier, styremedlem
Anne Kristine Bratberg, styremedlem

Kunstnerisk råd
Ingjerd Aarseth, leder
Bjørg Deraas
Jorunn Heggdal
Berit Wibstad
David Stenmarck (Krokikvelder)
Per Henrik Strand (Månedens kunstner)

Utstillingskomité
Øyvind Ødegård, leder
Berit Frydenlund
Anne-Lise Lilleholmen (Tilbud om spesielle kurs)

Kommunikasjon
Knut Werner Lindeberg Alsén, leder
Birger Eikenes

Andre aktiviteter
Sigrid Lier, leder
Anne Kristine Bratberg
Kari Kimmestad Blom (Teater)
Vera Krogh (Verter ved utstillinger)

Revisor
Dag Guttormsen

Valgkomité 
Vera Krogh
Per Henrik Strand