Om Ås Kunstforening

Ås Kunstforening
Formålet til Ås kunstforening er å arbeide for kunnskap om og forståelse av visuell kunst, kunsthåndverk og beslektede uttrykksformer. Foreningen skal bidra til å synliggjøre kunst og kunstuttrykk som del av kulturen i Ås, samt være en rådgivende part for Ås kommune i kunst- og kulturpolitiske saker.

Formålet søkes oppnådd bl.a. ved

  1. Utstillinger og aktiviteter i forbindelse med disse
  2. Foredrag og annen formidling av kunst
  3. Synliggjøring av aktivitetene til foreningen
  4. Omvisning på utstillinger under sakkyndig ledelse
  5. Kurs- og studieaktiviteter
  6. Innkjøp av kunst og kunsthåndverk
  7. Samarbeid med andre organisasjoner med liknende formål

Medlemskontingent (2021)
Ordinært medlem kr. 250,-
Studenter kr. 100,-
Ønsker du å melde deg inn i Ås Kunstforening, kan du gjøre det her.

Styret i Ås Kunstforening 2022/23
Knut Werner Lindeberg Alsén, leder
Dan Aamlid, nestleder og kasserer
Minna Wetlesen, sekretær
Anette Alexandra Day
Lars Hopland
Sigrid Elisabeth Lier
Anne Kristine Bratberg
Bård Kolltveit, varamedlem

Kunstnerisk råd
Anette Alexandra Day
David Stenmarck (frivillig)

Utstillingskomité
Lars Hopland (leder)
Sigrid Lier
Øyvind Ødegård (frivillig)
Helene Kieding (frivillig)

Kommunikasjon
Knut Werner Lindeberg Alsén (leder)
Birger Eikenes (frivillig)

Kurs
Sigrid Lier

Andre aktiviteter
Anne Kristine Bratberg


Revisor

Dag Guttormsen

Valgkomité 
Odd Vangen
Bjørg Deraas

Klikk her og last ned vedtekter for Ås kunstforening 2021