Om Ås Kunstforening

Ås Kunstforening
Formålet til Ås kunstforening er å arbeide for kunnskap om og forståelse av visuell kunst, kunsthåndverk og beslektede uttrykksformer. Foreningen skal bidra til å synliggjøre kunst og kunstuttrykk som del av kulturen i Ås, samt være en rådgivende part for Ås kommune i kunst- og kulturpolitiske saker.

Formålet søkes oppnådd bl.a. ved

  1. Utstillinger og aktiviteter i forbindelse med disse
  2. Foredrag og annen formidling av kunst
  3. Synliggjøring av aktivitetene til foreningen
  4. Omvisning på utstillinger under sakkyndig ledelse
  5. Kurs- og studieaktiviteter
  6. Innkjøp av kunst og kunsthåndverk
  7. Samarbeid med andre organisasjoner med lignende formål

Medlemskontingent (2021)
Ordinært medlem kr. 250,-
Studenter kr. 100,-
Ønsker du å melde deg inn i Ås Kunstforening, kan du gjøre det her.

Ønsker du å leie Kulturhuset D6, send epost til Severin Woxholt (severin.woxholtt.no@gmail.com).

Styret i Ås Kunstforening 2020
Odd Vangen, leder
Knut Werner Lindeberg Alsén, nestleder
Dan Aamlid, kasserer
Minna Wetlesen, sekretær
Bjørg Deraas, leder Kunstnerisk råd
Anne Langedalen
Berit Neumann Frydenlund
Sigrid Elisabeth Lier, leder Kurs
Anne Kristine Bratberg, varamedlem
Bård Kolltveit,varamedlem

Kunstnerisk råd
Bjørg Deraas, leder
Anne Langedalen
David Stenmarck (frivillig)
Per Henrik Strand (frivillig)

Utstillingskomité
Berit Frydenlund, leder
Øyvind Ødegård (frivillig)
Rita Børtveit (frivillig)
Vera Krogh (frivillig)

Kommunikasjon
Knut Werner Lindeberg Alsén, leder
Minna Wetlesen
Birger Eikenes (frivillig)

Kurs
Sigrid Lier, leder

Andre aktiviteter
Anne Kristine Bratberg
Kari Kimmestad Blom (Teaterforstillinger)
Revisor
Dag Guttormsen

Valgkomité 
Ingjerd Aarseth
Jorunn Sogge

Klikk her og last ned vedtekter for Ås kunstforening 2021