Årsmøte

Bli med på kunstforedrag med forfatter Bård Kolltveit 

Ås kunstforening inviterer til sosialt samvær og kunstforedrag med forfatter Bård Kolltveit. Arrangement som arrangeres etter årsmøtet, er gratis for medlemmer i foreningen. 

I foredraget tar Kollveit oss med langs Norskekysten sett med kunstnerøyne. Kolltveit er bosatt i Ås og medlem i Ås kunstforening. 

Kolltveit er kjent som tidligere konservator, museumsdirektør og forskningsleder for Norsk Sjøfartsmuseum (nå Norsk Maritimt Museum). Han har skrevet flere bøker om norsk skipsfart og enkeltrederier til deres store jubileer og andre markeringer. Forfatteren er en skattet foredragsholder enten det er til sjøs eller på land. 

I hans direktørtid fra 1985 til 2000 bygde Kolltveit opp museets samling av malerier med maritime motiver (ikke skutemalerier) utført av norske kunstnere, kjent som «Gram-samlingen». Samlingen ble til takket være store økonomiske bidrag fra skipsmekler Hans Thomas Gram. 

Kun medlemmer kan delta på årsmøtet og den sosiale samlingen.

Siden styret trenger oversikt over hvor mange som kommer på årsmøtet og den sosiale samlingen, er det ønskelig at medlemmer som vet de vil delta, sender inn en mail til aaskunstforening@gmail.com.

FAKTA
Tirsdag 21. februar 
Årsmøtet 19.00 – 20.00
Sosial samling med foredrag: 20.00-22.00 

Årsmøte

Kunngjøring: Årsmøte i Ås kunstforening

Tirsdag 21. februar 2023 kl 19.00 gjennomfører Ås kunstforening sitt årsmøte.  

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt på mail til styret innen tirsdag 13 februar. Merk at medlemmene må være à jour med kontingenten for å ha stemmerett på årsmøtet. 

Fra jubileumsutstillingen i 2021. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Sted: Ås kulturhus (Kinofoajeen)  

Dagsorden:
Godkjenning av innkallingen
Valg av møteleder og referent, samt to til å undertegne protokollen
Styrets årsberetning
Årsregnskap
Innkomne saker
Fastsetting av årskontingent
Valg av nytt styre 

Det blir servert kaffe. Etter årsmøtet inviteres medlemmene til en sosial samling i Kinofoajeen, der blant annet Bård Kolltveit vil ta oss med på sin kunstreise langs kysten. Kun medlemmer kan delta på den sosiale samlingen.       

Siden styret trenger en viss oversikt over hvor mange som kommer på årsmøtet og den sosiale samlingen, er det ønskelig at medlemmer som vet de vil delta, sender inn en mail til aaskunstforening@gmail.com. Samme mail benyttes til innsendte saker.  

Vel møtt!

Last ned kunngjøringen som PDF