Kurs/workshop, Nytt prosjekt

Åpen invitasjon til ungdom som vil delta på kunstprosjekt sammen med tre profesjonelle kunstnere 

Ås kunstforening inviterer ungdom til å delta i gjennomføringen av et kunstprosjekt i samarbeid med tre profesjonelle kunstnere. Prosjektet er del av ti NåDa-prosjekter som går parallelt over hele Norge. Tema til Ås er Nøstvetkulturen på Sjøskogen i Nordby.

Lise Andrea Grimelund-Kjelsen, Eva Rosemarijn og Kjersti Austdal. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Dette er et kunstprosjekt som leter etter ungdommer mellom 13 og 18 år. Deltakerne kan velge om de vil være med på å skape forestilling eller lage kostymer til forestillingen. Eller begge deler! Kostymene blir stilt ut i Ås kulturhus etter forestillingen, som en kunstutstilling. Det er gratis å delta.

Tidspunkter og sted:
Kostymeverksted 
Søndag 12. mars (Oppstart)
Søndag 16. april  
Søndag 14.mai  
Søndag 11. juni 
Sted: Alle dager på Menighetshuset i Nordby. 

Teaterverksted
Mandag 26. juni (Oppstart) 
Verkstedet varer til forestillingen 2. juli (dager og tidspunkter kommer)  
Sted: Varierer mellom menighetshuset på Nordby og Nøstvetboplassen på Sjøskogen ved Vinterbro)

Transport til verkstedene: Det blitt satt opp transport fra Ås stasjon, ellers går det buss fra Ski stasjon direkte til Menighetshuset i Nordby. 

Forestillingen «touch grass»
Forestillingen har premiere 2. juli på Nøstvetboplassen (Nøyaktig tidspunkt kommer)  

Kunstutstilling: Kostymene skal stilles ut i Ås kulturhus i perioden fredag ettermiddag 22.-søndag 24. september. 

Nåda-prosjektet
NåDa-prosjektet til Ås er kalt «touch grass». Det gjennomføres i et samarbeid mellom ungdommer og de tre kunstnerne Lise Andrea Grimelund-Kjelsen, Eva Rosemarijn og Kjersti Austdal. «touch grass» skal gjennomføres med kunst-workshoper i Nordy og avsluttes med en forestilling på Nøstvetboplassen på Sjøskogen i juli og kunstutstilling i Ås kulturhus i september. Utgangspunktet for prosjektet er steinalderkulturen som har fått sitt navn etter det første funnet på Sjøskogen, et område tilknyttet Nøstvetgården på Vinterbro. 

Fakta om prosjektet

Ungdomsprosjekt: 
NåDa-prosjektet er et samtidskunstprosjekt som skal gi unge i alderen 13 til 19 år førstehåndskjennskap til kunstneriske metoder og innsikt i arbeidet til en kunstforening. Prosjektet tar utgangspunkt i det lokale kulturminnet Nøstvetboplassen på Sjøskogen på Vinterbro.  

Organisering 
Ås kunstforening er eier og prosjektleder. Prosjektlederne fra foreningen bidrar frivillig som del av foreningen. Det kunstfaglige ansvaret og gjennomføringen drives av de profesjonelle samtidskunstnere, som får betalt for arbeidet.  Kunstfaglig ledes prosjektet av Teater Leikhus, sammen med Kjersti Austdal. NåDa-Ås ledes av Knut Werner Lindeberg Alsén og Dan Aamlid, begge styremedlemmer i foreningen. Prosjektet vil faghistorisk være i dialog med arkeolog og seksjonsleder Øystein Amundsen i Viken fylkeskommune og Ås historielag. 

Gjennomføring:
Kunstnerne skal gjennomføre ulike workshops, der de sammen med ungdommene skaper forestillingen som skal levendegjøre den gamle kulturen og sette dette inn i vår samtid. Som del av forestillingene skal det – også sammen med ungdommene – utarbeides kostymer som også skal leve videre som selvstendige kunstverk.  

Prosjektet avsluttes med en utendørs forestilling på selve kulturminnet på Sjøskogen og en kunstutstilling av de visuelle skulpturene i Ås kulturhus. Dersom det lar seg gjøre vil både forestillingen og skulpturutstillingen gjentas. Utstillingen blir et selvstendig kunstverk som skal leve videre i utstillingslokaler eller andre offentlige rom. All økonomisk støtte går uavkortet til arbeidet kunstnerne gjør med ungdommene, aktivitetene og materialet til skulpturene. 

Etterbruk
Det er en intensjon at prosjektet skal bidra til positiv etterbruk, derfor vil foreningen med «touch grass» bidra til å sette søkelys på og øke kunnskapen om og revitalisere det flotte kulturminnet på Sjøskogen. Her vil foreningen blant annet samarbeide med Ås historielag og andre lokale aktører. Det er viktig for Ås kunstforening at prosjektet blir forankret i Vinterbro og Nordby, slik at dette kan leve videre blant ungdommer, kommunen, skoler, foreninger, næringsliv og enkeltpersoner. 

Støttespillere 
NåDa Ås er foreløpig støttet økonomisk av Sparebankstiftelsen DNB, Ås kommune, Ås historielag, Vikfo og Dyster gård. Som del av gjennomføringen skal Ås kunstforening og kunstnerne samarbeide med ulike kompetansemiljøer, slik som Viken fylkeskommune, Ås historielag, Ås kommune, NMBU, Kulturskolen i Ås, NMBU. Prosjektledelsen er svært takknemlig for at grunneier Lars Juul har gitt foreningen tillatelse til å gjennomføre forestillingen på eiendommen der Nøstvetboplassen ligger.

Foreningen har dialog med flere relevante samarbeidspartnere. Fordi intensjonen er at prosjektet skal være godt forankret i området til kulturminnet, ønsker Ås kunstforening spesielt kontakt med foreninger, næringsliv og enkeltpersoner som har tilhørighet på Nordby, Vinterbro og Sjøskogen.    

For mer informasjon om prosjektet:
Knut Werner Lindeberg Alsén
knut@autentisk.no

Påmelding: knut@autentisk.no

Kurs/workshop

Avlysning av kunstnermøte med Morten Krogvold

Følgende melding om avlysning er sendt til alle deltakere og alle på venteliste til kunstnermøte med Morten Krogvold:

AVLYSNING KUNSTNERSAMTALE MORTEN KROGVOLD

Kjære påmeldte deltaker til onsdagens kåseri og samtale om fotografi.

I dag, 28.september, fikk vi beskjed fra kommuneoverlegen i Ås om at de har redusert antall personer som kan være i Kulturhusets Store sal fra 60 til 40 personer.

Da vi leide lokalet, fikk vi beskjed om 60 personer, og at dette kanskje kunne økes noe.

Da det ikke er aktuelt for oss å kutte ut 20 av de 60 vi allerede hadde gitt klarsignal til, ser vi dessverre ingen annen mulighet enn å avlyse arrangementet.

Vi synes dette er svært beklagelig, og helt utenfor vår kontroll.

Håper på forståelse for dette.

PS. Morten Krogvold sier han gjerne kommer til Ås en annen gang!


Mvh Odd Vangen
Leder ÅKF

Kurs/workshop

Kunstnermøte med fotograf Morten Krogvold

30. september blir det et kunstnermøte med Morten Krogvold som er Norges mest kjente fotograf. Krogvold kommer til Ås for å fortelle hvordan han jobber med bildene sine.

morten-krogvold-photo-trond-andersen

– I tillegg vil han dele gode råd og gi oss noen tips, slik at også vi kan bli bedre fotografer, forteller Bjørg Deraas som er nyvalgt styremedlem i Ås kunstforening. Hun er en av initiativtagerne til arrangementet sammen med Kulturskolen i Ås.

– Etter foredraget blir det salg av Krogvolds bilder og bøker til gunstige priser, sier Deraas.

Krogvold er norsk fotograf, forfatter, foredragsholder og programleder, bosatt i Oslo. Han har siden 1980-tallet vært en av Norges mest omtalte fotografer. Krogvold er særlig kjent for sine svart-hvitt portretter av kunstnere, politikere og andre berømte personligheter.

 – Jeg tar bilder jeg liker, og jeg tar dem for meg selv. Jeg er overbevist om at vi alle er en del av et menneskelig fellesskap – jeg fotograferer for den delen av meg selv som også er en del av andre, forteller Krogvold om sin egen fotografering.

– Fotografi er å vise tid. Et fotografi er det eneste som er igjen etter oss når vi er borte. Å skape et fotografi er å knytte en forbindelse til et annet menneskes dødelighet, sårbarhet og ubestandighet. Nettopp ved å isolere og fryse øyeblikket blir fotografiet vitne til tidens ubønnhørlige gang, sier han.

Krogvold forteller at han forsøker å fotografere sin egen livserfaring. Motivkretsene hans består i tillegg til mennesker også av natur og eldre, klassisk arkitektur.

– For meg er ikke poenget hvor «attraktivt» motivet er, men hvordan det avsløres av lyset. Et fotografi skal ikke være en avbildning av motivet, men fremkalle en følelsesmessig reaksjon i betrakteren, sier Krogvold.

Samarbeid mellom Ås kunstforening og Kulturskolen i Ås
Kunstnermøtet med Morten Krogvold arrangeres i et samarbeid mellom Ås kunstforening og Ås internasjonale kultursenter, som er del av Kulturskolen i Ås.

– Sammen med våre samarbeidspartnere kommer kultursenteret til å satse mer på fotografi som kunstnerisk uttrykk og virkemidler i vårt arbeid, sier Ellen Sibe Kråkenes, som er leder av Ås internasjonale kultursenter.

Ett av disse er en serie med workshoper kalt «Fotografi og fremmedfrykt», der formålet er å styrke ungdoms visuelle lese- og formidlingsferdigheter. Prosjektet som er støttet av Sparebankstiftelsen DNB, retter seg mot unge som ønsker å lære mer hvordan fotografiet kan benyttes som språk i fortellingene om egen identitet og kultur. Foredraget med Morten Krogvold er første del av denne workshopen.

– Søknadsfristen er fremdeles åpen, derfor inviterer vi fortsatt ungdom til å melde seg på. Deltakerne får en sjelden mulighet til å få individuell veiledning av norske og internasjonale, profesjonelle fotografer, sier Ellen Sibe Kråkenes, som er leder av Ås internasjonale kultursenter.

Arrangementet følger kommuneoverlegens og FHI sine smittevernregler.

Link til arrangementsiden

Fakta
Arrangement: Kunstnermøte med fotograf Morten Krogvold
Dato: Onsdag 30. September 2020
Tidspunkt: kl 19.00
Sted: Kulturhuset, Store sal
Arrangører: Ås kunstforening og Ås internasjonale kultursenter

Begrenset antall: 60 personer

Bindende påmelding: bjorgd@gmail.com innen 20. september   

Om Morten Krogvold
Krogvold har siden 1980-tallet vært en av Norges mest omtalte fotografer. Krogvold er særlig kjent for sine svart-hvitt portretter av kunstnere, politikere og andre berømte personligheter. Krogvold har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland, ledet TV-programmer og gitt ut bøker. Fotografen har mottatt flere priser. For sin samlede innsats og sitt engasjement for fotografiet ble han i 2005 hedret med dekorasjonen Ridder av 1. klasse i Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Les mer: www.mortenkrogvold.no

Om Ås kunstforening
Ås Kunstforenings formål er å arbeide for økt kunnskap om og forståelse av bildende kunst og kunsthåndverk. Alle som ønsker, kan bli medlem i Ås kunstforening. Ås kunstforening er medlem i Norske kunstforeninger og fylkeslaget Viken kunstforeninger (VIKFO). Les mer på www.aaskunstforening.no

Ås internasjonale kultursenter / Kulturskolen i Ås
Ås internasjonale kultursenter er et ressurssenter forankret i Kulturskolen i Ås. Formålet er gjennom prosjekter å benytte kunst og kultur som virkemidler for å skape likeverdige møter mellom mennesker med forskjellig bakgrunn, erfaring og kultur. Ås internasjonale kultursenter har flere internasjonale prosjekter. Les mer om Ås internasjonale kultursenter:  www.fremmedfrykt.no

Formålet med prosjektet «Fotografi og fremmedfrykt» er å styrke unge deltakeres visuelle lese- og formidlingsferdigheter i fortellingene om egen identitet. Deltakerne får en sjelden mulighet til å få individuell veiledning av norske og internasjonale, profesjonelle fotografer. Foredraget med Morten Krogvold er del av workshopen. Les mer om prosjektet: www.verdenssamtalene.no

Styret i Ås kunstforening
Odd Vangen (leder)
Tore Johan Birkeland
Ingjerd Aarseth
Bjørg Deraas
Jorunn Heggdal
Øyvind Ødegård
Berit Frydenlund
Sigrid Lier
Anne Kristine Bratberg
Knut Werner Lindeberg Alsén

Kontaktpersoner
Odd Vangen
Leder av Ås kunstforening
Mobil: 906 24 608
Epost: vangenodd1@gmail.com

Bjørg Deraas
Kunstnerisk råd
Mobil: 48 07 63 50
Epost: bjorgd@gmail.com

Knut Werner Lindeberg Alsén
Kommunikasjon
Mobil: 488 93 172
Epost: knut@autentisk.no

Bilder:
Bilde av Morten Krogvold. Foto: Trond Andersen

Kurs/workshop

Verksted for barn med Sara Tanderø

Vi trenger skapende, kreative mennesker som ikke er redd for å se verden på en litt annen måte, sier Sara Tanderø. Det bør være et fint utgangspunkt når Ås Kunstforening inviterer til verksted for barn lørdag 13. og søndag 14. oktober.

Lørdag 13. oktober fra kl. 12 – 15 kan alle barn komme og lage boktroll av gamle bøker. Istedet for å kaste gamle bøker skal vi gi de nytt liv ved å trylle de om til boktroll med saks, lim, kreativitet og tegnesaker.

Søndag 14. oktober fra kl. 12 – 15 er det duket for hånddukkeverksted. Her skal vi lage fjonge fugler, kule kiser, supre sauer, rare rotter, tøffe typer, gøyale griser og andre rare dyr og skapninger.

Hånddukkeverksted

Begge verksted-arrangementene holdes i Galleri D6 – Drøbakveien 6 i Ås- og passer for barn i alle aldre.

Påfølgende helg – 20. – 21. oktober – er det åpen kafé i Galleri D6. Her vil noe av det som ble produsert på verksteddagene bli stilt ut. Det blir selvfølgelig servering av vafler. Åpningstid: kl. 12 – 15.

Sara Tanderø bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, School of Visual Arts i New York og ESAG Paris. Tanderø har undervist barn og ungdom i kunst i mange år, blant annet som lektor i videregående, gjennom Den kulturelle skolesekken og på barnefestivaler. Hun arrangerer kunstworkshops for ulike oppdragsgivere, som CC Vest, Sentralen, Frogn Kommune, Bærum Montessori og Det Internasjonale Barnekunstmuseet.

Kurs/workshop

Mobilfotokurs (AVLYST)

Pga. veldig liten påmelding er kurset avlyst.

Ås Kunstforening inviterer til kurs/workshop i mobilfoto 15. – 16. september 2018.
Kursleder vil være fotograf Morten Golimo.
Golimo er en særdeles erfaren fotograf og kursholder. Han er en av veldig få som har spesialisert seg på mobilfoto.
Gå gjerne inn på Mortens hjemmeside! Han har forøvrig mange bilder på Flickr.

Pris:
Kr. 1.450 for medlemmer i Ås Kunstforening
Kr. 1.600 for ikke-medlemmer

For at deltakerne skal få et så stort utbytte av kurset som mulig, er antall deltakere  begrenset til 12.

Kurset holdes i kulturhuset D6 – Drøbakveien 6.

Påmelding – og eventuelle spørsmål – sendes til aaskunstforening@gmail.com.

Program
Lørdag 15. september
08.30 – 09.00:  Fremmøte
09.00: Hva skjer’a?
– Ord for dagen
– Praktisk informasjon
09.15–12.00: Faglig input (pauser etter behov)
– Lære å bli bevisst hva man fotograferer (om Å SE)
– Hva vil du fortelle gjennom bildene – hvem vil du nå?
– Finne det beste lyset
– Hva trenger du av utstyr?
– Eksempler på vellykkede og mislykkede bilder
– Praktiske råd for å ta bedre bilder med mobilen
12.00–13.00: Lønsj (medbrakt matpakke eller på kafé på egen hånd)
13.00–15.00: Praktiske øvelser
– Vi går ut og fotograferer
– Veiledning med tips og råd underveis
15.00–17.00(-ish): Gjennomgang av bilder
– Vi ser på dagens fangst og samtaler om bildene

Søndag 16. september
10.00–12.00: Innføring i redigerings-appen Snapseed
Lære om:
– beskjæring,
– redigere lys, farger, kontrast, skarphet, + mye mer
– lagre/dele bilder
12.00–12.30: Kaffe og baguette mens vi leker med Snapseed
12.30–14.00: Praktisk trening
– Arbeid i Snapseed med egne bilder
– Veiledning med tips og råd underveis
14.00(-ish): Vel hjem!

Kaffe og te vil være tilgjengelig under hele kurset.


Fotograf Morten Golimo