Utstilling

«Trippel solo vol. 4»

Lørdag 10. oktober kl 12.00 er det åpning av utstillingen «Trippel Solo vol.4″. 

Samtidskunst med naturen som inspirasjonskilde

Med utstillingen «Trippel Solo vol.4», inviterer Ås kunstforening til en kunstopplevelse der naturen er benyttet som inspirasjonskilde til å speile samtiden vi lever i. De tre kunstnerne Ingebjørg Une Hagen, Åse-Marit Thorbjørnsrud og Berit Overgaard, alle er bosatt i Frogn og Ås, har siden 2007 stilt ut sine arbeider felles under gruppenavnet Trippel Solo.

Utstillingen Trippel Solo. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

(Fra venstre): Åse-Marit Thorbjørnsrud, Berit Overgaard og Ingebjørg Une Hagen. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Link til arrangementsiden: 

– Dette er en utstilling foreningen har store forventninger til. Derfor regner vi med mange vil besøke oss for gode opplevelser begge helgene utstillingen varer, forteller kunstnerisk leder Ingjerd Aarseth i Ås kunstforening.

Trippel Solo oppstod da de tre kunstnerne, billedkunstner Ingebjørg Une Hagen, smykkekunstner Åse-Marit Thorbjørnsrud og tekstil- og billedkunstner Berit Overgaard stilte ut sammen for første gang i galleriet Varmbadet til Drøbak kunstforening i 2007. Samarbeidet deres bygger på gjensidig respekt for hverandres kunstneriske virke.

Ingebjørg Une Hagen. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Ingebjørg Une Hagen. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

– Felles for oss er ønsket om å ta vare på nærheten til materialene og teknikkene, og samtidig som vi bevarer innholdet og utgangspunktet for fortellingene gjennom det håndverksmessige. Alle jobber med tidkrevende og langsomme prosesser som krever konsentrasjon og tilstedeværelse, hele tiden med overskudd nok til å holde fokus rettet mot det endelige verket, sier Ingebjørg Une Hagen.

– Vi har alle tre et budskap som er knyttet opp til naturen. Dette søker vi å reflektere over i våre arbeider gjennom kunstneriske uttrykk som speiler samtiden vi lever i, selv om våre uttrykksmåter, teknikker og materialer er forskjellige, sier Berit Overgaard

– Fordelen med å stille ut sammen er selvsagt flere. Vi hjelper hverandre og diskuterer hvilke arbeider vi bør vise, og hvordan vi best kan utfylle og fremheve hverandres kunst i lokalene vi stiller ut i. I noen utstillingslokaler er det mest naturlig at vi lager tre separatutstillinger, andre lokaler krever at vi monterer arbeidene våre side om side, noe vi i hovedsak vil gjøre i Ås kunstforening. Det er dessuten mer avslappende enn når man står alene og fronter en separatutstilling, Åse-Marit Thorbjørnsrud.

Det er alltid tidkrevende, spennende og kunstnerisk utfordrende å lage en god kunstutstilling. En av fordelen med å være en gruppe er at trykket på den enkelte kunstner blir mindre, samtidig som vi erfarer at publikums opplevelse av et mangfold i kunstuttrykk er med på å berike kunstopplevelsen, utfyller Une Hagen.

Om Ingebjørg Une Hagen
Tematisk er kunstnerskapet preget av et vedvarende engasjement for økologi, natur og dyrevern. Gjennom sitt kunstneriske virke har hennes reiser fra Afrika til Svalbard vært viktige for inspirasjon, kunnskap og motivvalg. Under utstillingen i Ås Kunstforening vil hun som del av kunstnergruppen Trippel Solo, vise et utvalg verker fra siste års produksjon.  Teknikken hennes er grafikk, collage, objekter og installasjon.

Ingebjørg Une Hagen bor og arbeider i Nordre Frogn, med ateliér i Storgata 33, Drøbak. Hun har sin utdanning fra Bergen Kunsthåndverkskole, Vestlandets Kunstakademi og Statens Kunstakademi, med hovedvekt på grafiske kunstteknikker. Etter endt kunstutdanning mottok hun Statens videreutdanningsstipend for studier av prehistorisk kunst i Zimbabwe.

Ingebjørg Une Hagen har hatt en rekke separatutstillinger, flere ganger på Høstutstillingen og er innkjøpt av Nasjonalgalleriet. Hun har også i 20 år undervist landskapsarkitektstudenter ved NMBU.

 

Åse-Marit Thorbjørnsrud  Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Åse-Marit Thorbjørnsrud Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Om Åse-Marit Thorbjørnsrud 
Sølv er Åse-Marit Thorbjørnsruds foretrukne materiale. Det er lett å forme og har stor spennvidde i fargenyanser, og i smykkene fokuserer hun på enkelhet, rytme, lys og skyggevirkninger. En viktig inspirasjonskilde for Thorbjørnsrud har vært origami, eller papirbretting. Hun bor midt i et landbruksdistrikt og blir påvirket av omgivelsene. Bevisstheten om presset på det biologiske mangfoldet blir nærværende, og ønsket om å sette søkelyset på naturens kompleksitet og hva den gir oss, er noe av drivkraften bak smykkene.

Hun er fasinert av insekter, deres form, deres farger og spesielt av måten de bygger sine bol på. For eksempel er vepsebolet en kompleks og vakker konstruksjon bygget opp av hjemmelaget papir. Hun bruker noen av de samme prinsippene i smykkene, der hun starter med en celle og så mangfoldiggjør dette til større konstruksjoner, hvor lyset blir fanget og forsterket.

Morens georginer er et tema Thorbjørnsrud har arbeidet med i flere perioder. Det startet som en hilsen til moren og en anerkjennelse av hennes omtanke, glede og stolthet over disse plantene. Arvegeorginene hennes er nå over 50 år. De må tas inn om høsten og plantes ut om våren, knollene tåler ikke frost. Gjennom dette årlige ritualet blir georginene noe mer en bare en blomst – de blir og en påminnelse om livets gang.

Åse-Marit Thorbjørnsrud tok svennebrev som gullsmed på Elvebakken Videregående skole i 1979. Siden har hun jobbet på verkstedet til Uni David-Andersen før hun tok videreutdanning på Guldsmedhøyskolen i København der det var mer fokus på kunst og design. I 1986 startet hun eget verksted og har siden vært med på utstillinger i inn- og utland.

Om Berit Overgaard
Tekstil- og billedkunstner Berit Overgaard arbeider med tekstil, maleri og installasjon. De siste 10 årene har hun jobbet med et tekstilt-miljø-prosjekt som heter ruteaakle.no, der hun tar for seg problematikken ved materialet plast, som nå forurenser områder over hele verden.

I dette prosjektet har hun vevet 18 store ruteåklær av plastmaterialer, og dermed knyttet det opp til vår gamle tradisjon med ruteåklær vevet av naturprodukter som ull og lin.

Berit Overgaard. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Berit Overgaard. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Dette prosjektet skiller seg sterkt fra hennes tidligere arbeider, som alle har vært figurative, ofte litterært inspirert. Hennes installasjoner er alle politiske, og sterk preget av hennes 4 års opphold i Moskva under Sovjettiden, og 3 år i Kirkenes, der hun hadde mye kontakt med russiske kunstnere under den tiden Sovjet Unionen gikk i oppløsning.

Billedkunstner Berit Overgaard bor og arbeider i Drøbak. Hun er utdannet ved Bergen Kunsthåndverkskole, Studieatelieret i Bergen og Statenslærerhøgskole i Forming, Oslo, der hun også var leder av Billedvev avdelingen i 8 år. Fra 1985 til 1987 var hun leder av fagorganisasjonen Norske Tekstilkunstnere. Overgaard har hatt en del offisielle utsmykkinger og innkjøp, alle billedvevnader. Fra hun ble profesjonell billedkunstner i 1979, har hun hatt 40 separatutstillinger og deltatt på Høstutstillingen 4 ganger.

Fakta
Sted: Galleri D6
Åpning: Lørdag 10. oktober kl.12.00 ved leder Odd Vangen i Ås kunstforening. Studentkoret ved NMBU «Mannskoret Over Rævne» underholder.

Åpningstider:
10 – 11 oktober Kl 12-16
17 – 18 oktober Kl 12-16

 

Åpningen vil foregå utendørs foran Galleri D6. Arrangementet følger kommuneoverlegens og FHI sine smittevernregler.

 

 

 

Utstilling

Ås kunstforening åpner dørene til årets første utstilling

Smykkekunster Andrea Muribø og keramiker Helle Høeg Voldstad åpner årets første kunstutstilling arrangert av Ås kunstforening. – Vi er svært glade for at vi endelig kan invitere publikum til gode kunstopplevelser i Ås, sier Odd Vangen, nyvalgt leder for foreningen.   

– Heldigvis hadde vi planlagt alle utstillingene våre til høsten dette året. Og så starter vi altså opp 5. – 13. september, med to unge, profesjonelle kunstnere som stiller ut kollektivt hos oss med tittelen «Krukker og bein». Det gleder vi oss til, forteller Vangen.

Krukker og bein
Andrea Muribø presenterer sine siste smykker og skulpturer. Hovedmaterialene er strå og reinsdyrhorn som hun har sanket langs Varangerfjorden i Øst-Finnmark, hvor hun har bodd de siste to årene. Helle Høeg Voldstad lager keramiske objekter. Ofte henter hun former fra funksjonelle bruksting, med et mål om at de skal utvikle seg til autonome
objekter.

Smykkene til Muribø er laget på intuitive og enkle måter der gjenstandene hun omgir seg med er utgangspunkt for smykkets opprinnelse. Emnenes opprinnelige former bevares inn i møte med metallene og formes på nye måter gjennom tradisjonelt smykkehåndverk.

I utstillingen vil Muribø også presentere et utvalg øredobber. Disse er som små bærbare skulpturer. Materialvalgene er originale, og hun skaper en tidløs atmosfære i arbeidene.

Helle Høeg Voldstad lager keramiske objekter. Ofte henter hun former fra funksjonelle bruksting, med et mål om at de skal utvikle seg til autonome objekter. Gjennom å la tilfeldighetene slippe til får objektene egenart og autonomitet. Materialet og prosessen i seg selv besitter svar og kunnskap som oppdages ved studie og eksperimentering.

Verkene til Helle Høeg Voldstad har i seg kvaliteter som særlig representerer kunsthåndverkets særegenhet og styrke: For det første er de preget – ja, i grunnen helt dekket – av håndens personlige, ekspressive avtrykk. Og det er nettopp håndens avtrykk som gjør kunsthåndverket til industriens og masseproduksjonens motsats.

Både Muribø og Høeg Voldstad er medlemmer i Norske kunsthåndverkere. Arrangementet følger kommuneoverlegens og FHI sine smittevernregler.

Om Andrea Muribø
Andrea Muribø ble uteksaminert med en grad i metall- og smykkekunst fra Kunsthøgskolen i Oslo i 2015. Et bredt spekter av materialer og tradisjonelle håndverksteknikker er del av den kunstneriske praksisen hennes. I Muribøs arbeider viskes skillet mellom råmaterialet og bearbeidingen ut og spørsmål knyttet til forholdet mellom bevaring og det forgjengelige blir sentrale. Arbeidene hennes er bærbare men kan også stå alene som skulpturer.

Om Helle Høeg Voldstad
Helle Høeg Voldstad (1989) er utdannet innen keramikk. Hun tar master ved Kunsthøgskolen i Oslo og har også bakgrunn fra Einar Granum Kunstfagskole og Glasgow School of Art. Hun er opptatt av de skulpturelle og maleriske kvalitetene ved keramiske bruksting, og henter inspirasjon fra keramikkens historiske arkiv for å utvikle sitt eget formspråk. I det ferdige resultatet ønsker hun at spor fra arbeidsprosessen skal være synlig. Som en signatur etterlater hun merker etter hendene sine og verktøyet hun bruker.

Fakta
Arrangør: Ås kunstforening
Sted: Galleri D6
Åpningstider:
5 – 6 september    kl 12-17
10 – 11 september Kl 12-19
12 – 13 september Kl 12-17

Link til arrangementsiden

Last ned vårt nyhetsbrev for juli 2020

Last ned plakaten som PDF

Om Ås kunstforening
Ås Kunstforenings formål er å arbeide for økt kunnskap om og forståelse av bildende kunst og kunsthåndverk. Alle som ønsker, kan bli medlem i Ås kunstforening. Ås kunstforening er medlem i Norske kunstforeninger og fylkeslaget Viken kunstforeninger (VIKFO).

 

FB-bildet

Utstilling

D3K: «Drømmer»

D3K – Den kunstners kunst kunstforening – er en nyopprettet kunstforening ved NMBU.  «Drømmer» er deres åpningsutstilling.
Med utstillingen oppfordrer NMBU-studentene til å utforske den obskure underbevistheten med kunst som medium.
– Vi ønsker at publikum skal bli oppmerksomme på hva som gjemmer seg under overflaten på seg selv, sine omgivelser og andre, sier Hanna Grytli som er styreleder i D3K.

FB-bildet

Utstilling

Medlemsutstillingen 2019

Verkslisten for årets medlemsutstilling omfatter 108 verk fra nærmere 40 kunstnere. Og mange lot seg begeistre av bildene og objektene på åpningen.

Ås kunst PLAKAT Medlemsutstilling-bearbeidetPlakaten for utstillingen er designet av Johannes Helle.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Eva Dølvik er den viktigste bidragsyteren til plakaten med sitt bilde «Uten tittel I«.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Lederen i Ås Kunstforening, Vera Krogh, stiller med tre bilder på medlemsutstillingen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Odd Vangen, som er styremedlem i kunstforeningen, sto for den offisielle åpningen av medlemsutstillingen.

Utstilling

David Stenmarck: «Absolutt David mfl.»

Lørdag 2. november kl. 12 blir det åpning av utstilling med Ås-kunstneren David Stenmarck.
På åpningen vil Mariah Santos Esper opptre med solosang.

Utstillingen er en samling av forskjellige prosjekter Stenmarck har gjort alene eller sammen med andre. Tittelen på utstillingen forteller hvem som stiller ut og akkurat som cd-kolleksjonen fra 90-tallet, spriker utvalget både i uttrykk, formål, smak og kvalitet.
– Utstillingen er en visuell oppsummering av prosjekter og bra folk jeg har vært heldig å få jobbe med, sier Stenmarck.