Søk utstillingsplass for 2024 – 2025

Alle søknader om utstillingsplass for 2024 – 2025 i Ås Kunstforening behandles av styret. Styret ønsker utstillinger med ulike kunstneriske uttrykk i løpet av året. 

Søknadsperioden er fra 1 mai til 30 september. Styret behandler innkomne søknader i oktober og gir tilbakemelding i november. Alle søkere får tilbakemelding om mottatt søknad i eget skriv. 

Ås kunstforening kontakter kunstnere som får utstillingsplass om forslag til tidspunkt og kontrakt.

I god tid før utstilling vil en detaljert plan utarbeides mellom kunstner og ÅS kunstforeningen. 

Søknaden må inneholde: 

  • Kunstnerens curriculum vitae (CV). 
  • Beskrivelse av utstillingsprosjekt. Maks en side.
  • Bildedokumentasjon av kunstverk, eller tidligere kunstverk. Maks 10 bilder. 
  • All dokumentasjon legges inn i en pdf fil merket med kunstners fornavn og etternavn. 

Søknaden sendes til: britt@brittknoff.com. Spørsmål om søknad sendes til samme e-post adresse.