Månedens kunstner

Eigil Eliassen: «0904»

Eigil Eliassen er månedens kunstner i januar. Tittelen på bildet han stiller ut hos Optiker Ø Krogh i Ås, er ”0904” som refererer til nummerlappen i kuas øre.  – Kuas ”navn”, altså! Bildet er det første i serien ”Those Who Feed Us”, som portretterer forskjellige produksjonsdyr.


Eigil Eliassen er et av våre nye medlemmer, og han er også nylig blitt en del av kunstnerfellesskapet på Atelier Norderås. Eigil arbeider med foto og mixed media.

Eigil har utdanning både som fotograf og grafisk designer og har et langt profesjonelt yrkesliv bak seg med dette. Nå satser han imidlertid mest på kunsten.

Eigil Eliassen: «0904»

Fotoet er printet på Fine Art giclée Hahnemühle papir og montert bak 4 mm diamantglass i eik ramme.
Opplag er 5 stk (+ ett Artist’s Proof). Mål inklusive ramme er 103×103 cm. Pris: 18.000,- (+ 5 % til BKH)

Månedens kunstner

Wenche Haug: «Høst i parken» og «Tankefull»

Wenche Haug er månedens kunstner i januar. Første del av måneden stiller hun ut fotoet «Høst i parken», et foto fra NMBU-parken, hos Optiker Ø Krogh i Ås. Siste del av måneden stiller hun ut «Tankefull», en dobbelteksponering, altså to bilder på hverandre. 

Wenche Haug er pensjonist og har foto og fotobehandling som sin store lidenskap. Hun har gjennomført nettkurs hos fotograf Erik Nordby fra 2014 til 2021, med tett og god oppfølging underveis.

Hun har tidligere stilt ut bilder i regi av Iris fotogruppe og i tillegg hatt separatutstillinger på Ås bibliotek og Ås stasjon. Dessuten har hun deltatt på en høstutstilling hos Preus fotomuseum i Horten. 

Flere av av Wenches bilder finnes på «Wenches foto» på Facebook. 

Wenche Haug: «Høst i parken»

Wenche Haug: «Tankefull»
Kurs/workshop

Kunstnermøte med fotograf Morten Krogvold

30. september blir det et kunstnermøte med Morten Krogvold som er Norges mest kjente fotograf. Krogvold kommer til Ås for å fortelle hvordan han jobber med bildene sine.

morten-krogvold-photo-trond-andersen

– I tillegg vil han dele gode råd og gi oss noen tips, slik at også vi kan bli bedre fotografer, forteller Bjørg Deraas som er nyvalgt styremedlem i Ås kunstforening. Hun er en av initiativtagerne til arrangementet sammen med Kulturskolen i Ås.

– Etter foredraget blir det salg av Krogvolds bilder og bøker til gunstige priser, sier Deraas.

Krogvold er norsk fotograf, forfatter, foredragsholder og programleder, bosatt i Oslo. Han har siden 1980-tallet vært en av Norges mest omtalte fotografer. Krogvold er særlig kjent for sine svart-hvitt portretter av kunstnere, politikere og andre berømte personligheter.

 – Jeg tar bilder jeg liker, og jeg tar dem for meg selv. Jeg er overbevist om at vi alle er en del av et menneskelig fellesskap – jeg fotograferer for den delen av meg selv som også er en del av andre, forteller Krogvold om sin egen fotografering.

– Fotografi er å vise tid. Et fotografi er det eneste som er igjen etter oss når vi er borte. Å skape et fotografi er å knytte en forbindelse til et annet menneskes dødelighet, sårbarhet og ubestandighet. Nettopp ved å isolere og fryse øyeblikket blir fotografiet vitne til tidens ubønnhørlige gang, sier han.

Krogvold forteller at han forsøker å fotografere sin egen livserfaring. Motivkretsene hans består i tillegg til mennesker også av natur og eldre, klassisk arkitektur.

– For meg er ikke poenget hvor «attraktivt» motivet er, men hvordan det avsløres av lyset. Et fotografi skal ikke være en avbildning av motivet, men fremkalle en følelsesmessig reaksjon i betrakteren, sier Krogvold.

Samarbeid mellom Ås kunstforening og Kulturskolen i Ås
Kunstnermøtet med Morten Krogvold arrangeres i et samarbeid mellom Ås kunstforening og Ås internasjonale kultursenter, som er del av Kulturskolen i Ås.

– Sammen med våre samarbeidspartnere kommer kultursenteret til å satse mer på fotografi som kunstnerisk uttrykk og virkemidler i vårt arbeid, sier Ellen Sibe Kråkenes, som er leder av Ås internasjonale kultursenter.

Ett av disse er en serie med workshoper kalt «Fotografi og fremmedfrykt», der formålet er å styrke ungdoms visuelle lese- og formidlingsferdigheter. Prosjektet som er støttet av Sparebankstiftelsen DNB, retter seg mot unge som ønsker å lære mer hvordan fotografiet kan benyttes som språk i fortellingene om egen identitet og kultur. Foredraget med Morten Krogvold er første del av denne workshopen.

– Søknadsfristen er fremdeles åpen, derfor inviterer vi fortsatt ungdom til å melde seg på. Deltakerne får en sjelden mulighet til å få individuell veiledning av norske og internasjonale, profesjonelle fotografer, sier Ellen Sibe Kråkenes, som er leder av Ås internasjonale kultursenter.

Arrangementet følger kommuneoverlegens og FHI sine smittevernregler.

Link til arrangementsiden

Fakta
Arrangement: Kunstnermøte med fotograf Morten Krogvold
Dato: Onsdag 30. September 2020
Tidspunkt: kl 19.00
Sted: Kulturhuset, Store sal
Arrangører: Ås kunstforening og Ås internasjonale kultursenter

Begrenset antall: 60 personer

Bindende påmelding: bjorgd@gmail.com innen 20. september   

Om Morten Krogvold
Krogvold har siden 1980-tallet vært en av Norges mest omtalte fotografer. Krogvold er særlig kjent for sine svart-hvitt portretter av kunstnere, politikere og andre berømte personligheter. Krogvold har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland, ledet TV-programmer og gitt ut bøker. Fotografen har mottatt flere priser. For sin samlede innsats og sitt engasjement for fotografiet ble han i 2005 hedret med dekorasjonen Ridder av 1. klasse i Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Les mer: www.mortenkrogvold.no

Om Ås kunstforening
Ås Kunstforenings formål er å arbeide for økt kunnskap om og forståelse av bildende kunst og kunsthåndverk. Alle som ønsker, kan bli medlem i Ås kunstforening. Ås kunstforening er medlem i Norske kunstforeninger og fylkeslaget Viken kunstforeninger (VIKFO). Les mer på www.aaskunstforening.no

Ås internasjonale kultursenter / Kulturskolen i Ås
Ås internasjonale kultursenter er et ressurssenter forankret i Kulturskolen i Ås. Formålet er gjennom prosjekter å benytte kunst og kultur som virkemidler for å skape likeverdige møter mellom mennesker med forskjellig bakgrunn, erfaring og kultur. Ås internasjonale kultursenter har flere internasjonale prosjekter. Les mer om Ås internasjonale kultursenter:  www.fremmedfrykt.no

Formålet med prosjektet «Fotografi og fremmedfrykt» er å styrke unge deltakeres visuelle lese- og formidlingsferdigheter i fortellingene om egen identitet. Deltakerne får en sjelden mulighet til å få individuell veiledning av norske og internasjonale, profesjonelle fotografer. Foredraget med Morten Krogvold er del av workshopen. Les mer om prosjektet: www.verdenssamtalene.no

Styret i Ås kunstforening
Odd Vangen (leder)
Tore Johan Birkeland
Ingjerd Aarseth
Bjørg Deraas
Jorunn Heggdal
Øyvind Ødegård
Berit Frydenlund
Sigrid Lier
Anne Kristine Bratberg
Knut Werner Lindeberg Alsén

Kontaktpersoner
Odd Vangen
Leder av Ås kunstforening
Mobil: 906 24 608
Epost: vangenodd1@gmail.com

Bjørg Deraas
Kunstnerisk råd
Mobil: 48 07 63 50
Epost: bjorgd@gmail.com

Knut Werner Lindeberg Alsén
Kommunikasjon
Mobil: 488 93 172
Epost: knut@autentisk.no

Bilder:
Bilde av Morten Krogvold. Foto: Trond Andersen

Utstiller

Knut Werner Lindeberg Alsén: «Allegory of Plato’s Cave»

Knut Werner Lindeberg Alsén er helt ny i Ås Kunstforening og stiller ut på medlemsutstilling for første gang.
– Når blir fotografiet «kunst», spør Alsén. Blir det kunst når vi setter det inn i et galleri?
Alsén er fra før medlem i fotoklubben Iris som nettopp har hatt utstilling i D6. Ved å melde seg inn i kunstforeningen vil han utforske nye sider ved fotografiet.
Alsén har svært bred utdannelse innenfor både journalistikk, samfunnsvitenskap, humaniora og digital kommunikasjon. Han har bodd flere år i Ås og er freelance-journalist med mange jern i ilden.

Tittelen på verket Alsén stiller ut på juleutstillingen, henspiller på Platons hulelignelse. «Hulelignelsen illustrerer Platons idélære ved å vise at det som menneskene oppfatter som virkeligheten, bare er et vagt gjenskinn av den egentlige virkeligheten» (kilde: Wikipedia).

– Jeg vil utforske fotografiet som virkelighet og fotografiet som et speil av virkeligheten, sier Alsén. Med «fake news» som bakteppe, bør dette være en svært interessant problemstilling.

Ta gjerne en titt på Alséns instagramkonto www.instagram.com/knutwerneralsen/!