Minneord

Jens Ladehaug er død

Jens Ladehaug døde 20. juni 2018, bare tre dager før han skulle fylle 90 år. Ladehaug var med i Ås Kunstforening fra starten i 1972 og på det første årsmøtet som ble avholdt i Ås Rådhus, ble han valgt inn i styret.
– Han var veldig aktiv hele tiden mens han bodde her i Ås. Han monterte alle utstillinger i mange år og jeg tror han var ganske alene ved mange utstillinger. Han gikk kurs for å lære å montere utstillinger, så han ble regnet som profesjonell på det området.
Dette sier Jorunn Sogge som kjente Ladehaug godt – både fra kunstforeningen og fra maleklubben.

For sin mangeårige deltagelse i utstillingskomiteen og med hovedansvar for utstillingenes form, ble Jens Ladehaug utnevnt til æresmedlem i Ås Kunstforening.

Ladehaug bodde de siste årene på Odnes og vil bisettes fra Fluberg kirke.

Vi lyser fred over Jens Ladehaugs minne.

Jens Ladehaug
Foto: Privat