Månedens kunstner

Ruth Sissel Foss: «Rakubrente krukker»

Ruth Sissel Foss er månedens kunstner i oktober. I utstillingsvinduet til Optiker-K i Ås stiller hun ut skulpturelle objekter/krukker i rakubrent steingodsleire.
– Jeg bestreber meg på å skape balanse i objekter som i utgangspunktet er vridde og i ubalanse, sier Foss.
Foss har en lang karriere på ulike arenaer. Hun er utdannet motedesigner og produktutvikler fra München. Hun har også utdanning som faglærer i formgivingsfag og har undervist både i søm, mote og tegning ved flere videregående skoler.
Hun har vært lærer i tegning og grafikk ved Høgskolen i Oslo avdeling EST. I seks år var hun tilknyttet Atelier Nord i Oslo og der fikk hun sin grafikerutdanning. Hun har de siste 20 årene hatt eget verksted i Ski og Ås og har for det meste  jobbet  med grafiske teknikker.
– De aller siste årene har jeg for det meste laget tresnitt hvor jeg sager ut de forskjellige formene som et puslespill og hvor de forskjellige farvene blir valset på, sier den engasjerte kunstneren. Og til slutt trykkes alt i en operasjon…
Foss har vært en del av kunstnerfellesskapet på Atelier Norderås siden 2004.


Ruth Sissel Foss: «Rakubrente krukker»