Månedens kunstner

Tove Sundal Emmitt: «Flammenes krukker»

Tove Sundal Emmitt er månedens kunstner i april. I utstillingsvinduet til Optiker-K i Ås stiller hun ut seks krukker.
– Selv om jeg arbeider med både porselen og høytbrent steingodsleire med og uten glasur, er det de primitive brenneteknikkene som ligger mitt hjerte nærmest. Jeg benytter forskjellige teknikker som raku, naken raku, bålbrann/tønnebrenning, hestehår dekor, obvara- og saggar-brenning i mitt arbeid. Det er det uforutsigbare og uendelig varierte uttrykket og fargespillet som aldri slutter å fascinere meg, og jeg håper andre også finner det både vakkert og spennende, sier Sundal Emmitt.

– Etter å ha bodd 12 år i England var interessen for keramikk vekket, og etter returen til Norge begynte jeg i 1985 på kveldskurs i keramikk ved Folkeuniversitetet i Oslo. Der fortsatte jeg i fire år. Senere var jeg på kurs hos keramiker Liv Keller på Nesodden, og deltok på kurs ved Kyrkeruds Folkhøgskola i Årjäng i Sverige hver sommer fra 2008 til 2013 og igjen i 2019. Dette var hovedsakelig kurs i rakuteknikker, men ett av årene inkluderte også saltbrenning. Jeg er ellers selvlært, og gjør flittig bruk av kurs og informasjon på Internett.

Tove Sundal Emmitt har deltatt på en rekke utstillinger i Østlandsområdet de senere årene i regi av lokale kunstforeninger, Lions Clubs kunstutstillinger og lokale kunstgallerier.


Tove Sundal Emmitt: «Krukke» 

Månedens kunstner

Ruth Sissel Foss: «Rakubrente krukker»

Ruth Sissel Foss er månedens kunstner i oktober. I utstillingsvinduet til Optiker-K i Ås stiller hun ut skulpturelle objekter/krukker i rakubrent steingodsleire.
– Jeg bestreber meg på å skape balanse i objekter som i utgangspunktet er vridde og i ubalanse, sier Foss.
Foss har en lang karriere på ulike arenaer. Hun er utdannet motedesigner og produktutvikler fra München. Hun har også utdanning som faglærer i formgivingsfag og har undervist både i søm, mote og tegning ved flere videregående skoler.
Hun har vært lærer i tegning og grafikk ved Høgskolen i Oslo avdeling EST. I seks år var hun tilknyttet Atelier Nord i Oslo og der fikk hun sin grafikerutdanning. Hun har de siste 20 årene hatt eget verksted i Ski og Ås og har for det meste  jobbet  med grafiske teknikker.
– De aller siste årene har jeg for det meste laget tresnitt hvor jeg sager ut de forskjellige formene som et puslespill og hvor de forskjellige farvene blir valset på, sier den engasjerte kunstneren. Og til slutt trykkes alt i en operasjon…
Foss har vært en del av kunstnerfellesskapet på Atelier Norderås siden 2004.


Ruth Sissel Foss: «Rakubrente krukker»