Program

Programmet for høsten 2020

1. september Krokikveld i D6
5. – 13. september Utstilling i Galleri D6
Andrea Muribø og Helle Høeg Voldstad
24. september Kunstnermøte med fotograf
Morten Krogvold
25. september Medlemstur til Kistefoss og galleriet «The Twist»
6. oktober Krokikveld i D6
10. – 18. oktober Utstilling i Galleri D6
Åse-Marit Thorbjørnsrud, Ingebjørg Une Hagen og Berit Overgaard
3. november Krokikveld i D6
4. november Kunstfilm i Ås kinoteater
Frida Kahlo
1. desember Krokikveld i D6
5. – 6. desember
12. – 13. desember
Medlemsutstilling i Galleri D6