Månedens kunstner

Hver måned tilbyr Ås kunstforening sine medlemmer mulighet til å stille ut egenproduserte kunstverk i vinduet til Optiker Ø Krogh i Ås. I forlengelsen av utstillingen vises bildet sammen med informasjon om kunstneren på foreningens nettside, sosiale medier og via nyhetsbrevet som går ut til alle foreningens medlemmer.

Formålet med «Månedens kunstner» er tilby en utstillingsplass til inspirasjon for medlemmer og til glede for publikum. «Månedens kunstner» er et medlemstilbud for aktive medlemmer som et tillegg til foreningens årlige medlemsutstilling.

Hvordan bli Månedens kunstner
«Månedens kunstner» er tilbud kun til foreningens medlemmer. Hver halvår utarbeider Ås kunstforening en liste med utstillere. Utvelgelsen skjer i kombinasjon med innkomne søknader og direkte invitasjoner til utstillere fra Ås kunstforening. Ås kunstforening ønsker ved dette å vise en bredde arbeidene til utøvende medlemmer. Man kan kun søke om ett utstillingsbilde.

Søknadsfristen er løpende. Samme kunstner kan ikke stille ut mer en én gang pr. år.

Interesserte kan sende mail til aaskunstforening@gmail.com